abouta2

درباره گروه فنی و مهندسی دقیق طراحان تیوا


یکی از گروهای خصوصی مشاوره (طراحی ) و اجراکننده پروژه های تاسیسات و تجهیزات و آب و انرژی می باشد و می خواهد از این طریق ضمن رشد و تعالی اهداف گروه از طریق بهر برداری از پروژه های فوق الذکر به رشد توسعه میهن عزیزمان خدمت نماید و در این ارتباط متعهد می گردد که از طریق ارائه خدمات و انجام پروژه ها در سطح استاندارد بالا و پایبندی به اخلاق و رفتار حرفه ای صداقت و درست کاری درکار زمینه رضایت کارفرمایان را فراهم آورد و از نظر آنان به عنوان گروهی مسئول و متعهد نسبت به نیاز های مشتریان شناخته شود و ...


ادامه مطلب

عرضه کننده برندهای معروف در صنعت تاسیسات